Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802134000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170631901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SECURE RECORDS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801799000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163558301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE RECORDS HUB Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800897289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144416301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARCHIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800752967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139630701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998960529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7005501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6886601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση