Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Choco Myths Exports Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FITRACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801293117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153711001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΓΓΛΕΣΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801119219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149539601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΥΡΤΩ ΚΟΙΜΤΖΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119749050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137776201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8502801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ - Β. ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998510487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EFAPLAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095738551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2782601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094451609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2301601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση