Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DAHUA TECHNOLOGY KFT GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996648235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165201501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CYBERFLIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161678801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECHXPERIENCE ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800878945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143782801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIDA KHASANOVA ΤΟΥ FAITZI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121027993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149085601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2K-MAINT ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801073890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148468101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΚΠΑΣΙΟΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800841480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142697501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPENINNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800714011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση