Βρέθηκαν 45 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059452914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155166401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HIGHTECH LIFT CONTROL Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801278022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153354701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LAS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998152606
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8568801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GKDP DIGITALCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151310201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIBERPLUS ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149958501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139123669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149807301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MORSE ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801072290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148437001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ - Ε.Β. ΚΡΙΤΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801044045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147715101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KMP SOLUTIONS ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801033590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147452201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση