Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INSTITUTE-MIHA BODYTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801764602
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162904101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORBIT PRODUCTIONS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801258047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152878401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFTRONIC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801181040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151194201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE IRIS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801162455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150529201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mediterre Eurofood Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801066928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148309901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801004902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146766201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORIOTRIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801002865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146730001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999119251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6257001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999632925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4959701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση