Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NELKA Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801720992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162161201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RE.B.CO GROUP Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801721000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162161301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

URANIA PAPA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801462556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157381701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R.L.G. LIGHTNING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801353352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154969201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 021109922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση