Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94014201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-1953
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94014170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000255501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-1925
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094014249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-1924
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94014250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-1924
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση