Βρέθηκαν 156 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146352769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168641301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167036829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168336501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801602465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159935101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144577084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159311301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996830094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159262001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058830110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157787401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTICA HYGIENE SERVICE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801432400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156700401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801388536
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155747801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση