Βρέθηκαν 3638 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

3EIGHT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802501049
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177553601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LITORES CONSULTING LTD GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997011260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176715501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EuSIF Smart Mobility ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802434985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176298601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ILISSIA RESTAURANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802412760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175903501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801334325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154621501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CYBER - A.M. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802337571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174578501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOOD AND DRINK FOR ALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802326950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174389701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΛΥΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802324890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174350101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAPITAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802321002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174274001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση