Βρέθηκαν 3609 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EuSIF Smart Mobility ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802434985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176298601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ILISSIA RESTAURANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802412760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175903501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801334325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154621501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOOD AND DRINK FOR ALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802326950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174389701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΛΥΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802324890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174350101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAPITAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802321002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174274001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POLICY LAB Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802312459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174130301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOCOLOURS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802302036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173948901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEK ROOTS JEWELLERY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802300215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173913501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση