Βρέθηκαν 109 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165083701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΡΟΝΕΝ ΚΟΕΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801739630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162463401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801711749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161968801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΟΟΒ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801639194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS PLENTY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151625801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027672990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154206901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEVEL ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801124948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149672201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση