Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΡΟΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172523085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173510901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EASTMED CAPITAL PROPERTY PYTHAGORAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801420123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156426601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EASTMED CAPITAL PROPERTY 30 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801420100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156426001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEK MEATS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800735215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138921901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUNKY S PIZZA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801224505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152140758000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BHE ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801151698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123431334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149514201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΔΙΓΚΕΔΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038382482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149185101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018353
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147062201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση