Βρέθηκαν 71 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ.Δ.Κ. ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802142491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170805101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCYTALE INVESTMENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170709401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΑΦΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130218273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168620501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PABO REAL ESTATE MANAGEMENT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801941383
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166695201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OKREGREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801858169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164677301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SANGUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801770018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METEORA GREENPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801612538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160128453000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PSPAN HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801512656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158271701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLASTIC RECYCLING APPLICATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801494923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157960501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση