Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ SOLAR Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801456899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157268801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAIRIS PARTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801405709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156122801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801152253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150292501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΜΠΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125716648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150335501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800966816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145922601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997102200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136953001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΣΗΦ Η ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800685207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136282801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095267908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 487601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση