Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801833581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΑΜΑΛΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064198674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158652901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107537050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115879501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117966625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136154501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132014235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136155501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 79410686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136154101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση