Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800791993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801833581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΑΜΑΛΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064198674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158652901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΙΚΟΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123891627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150182601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800754776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139688601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107537050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115879501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132014235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136155501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση