Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPLA PACKAGING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996588480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171330901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801735108
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162387101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801656399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160941201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) COMPANY LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996689186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160918901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVEXIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801403869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156083001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053392926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153937601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103247853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153400001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997586091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122785001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW CUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801205030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151694301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση