ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 , ΑΛΙΜΟΣ, 17455

ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801071730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148422101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση