Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801518894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158386401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801101554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149124501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENERGY INVESTMENT ASSETS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996911945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148325301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132056701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800429501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENERGY FATTY OILS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997589150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120526101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998329582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8000601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση