Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801197209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151536301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801116752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149487101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIDELITY PORT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801091753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148895601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΣΣΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιoρισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997626486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123737101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAERSK ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998923405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123004501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση