THRIACON Ε.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 100 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

THRIACON Ε.Ε.


ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 100 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801216308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151958901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THRIACON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 100
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι : • Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους . • Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών , καθώς επίσης και η αγορά και πώληση ακινήτων κάθε είδους . • Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως . • Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών , ή εκμίσθωση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων , καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά . • Η κατασκευή κηποτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων , η τοποθέτηση αντλητικών συστημάτων , όπως και η διάνοιξη γεωμετρήσεων , η κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου , η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου , άρδευσης και τεχνικών έργων . • Η εμπορία γεωργικών ειδών , ειδών αυτόματου ποτίσματος , μηχανημάτων . • Η εμπορία αγροτικών προϊόντων εν γένει . • Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας , εισαγωγικής και εξαγωγικής , ελληνικών και ξένων προϊόντων . • Άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά , με ίδια υλικά . • Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών . • Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών . • Υπηρεσίες γεωργικών μελετών . • Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους , αθλητικών ειδών και οργάνων γυμναστικής ή αθλητισμού . • Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων . • Χονδρικό εμπόριο κάδων , φτυαριών , αρπαγών και λαβών για γερανούς , εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα . • Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών , υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης . • Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες , σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων . • Χονδρικό εμπόριο ξυλείας , οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής . • Χονδρικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού , φωτεινών σημάτων , πινακίδων και παρόμοιων ειδών . • Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων . • Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων , βερνικιών και λούστρων . • Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας . • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους και οδούς επαρχιακούς , διαδημοτικούς ,δρόμους εντός οικισμών , ή πεζοδρόμους . • Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων . • Κατασκευή οικιστικών και μη κτιρίων . • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων . • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με την μόλυνση . • Χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών , πλακών , λωρίδων φύλλων , μεμβρανών σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές . • Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας , συντήρησης σήμανσης κτλ ατραπών και μονοπατιών . • Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων υλικών προς δημόσιο , νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης , νοσοκομεία , δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα . • Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών σφραγίδων , επιγραφών , σημάτων , υλικών οδοσήμανσης ( πινακίδες τροχαίας , πληροφοριακές , ονοματοθεσίας , οριοδείκτες , μάτια γάτας , μειωτές ταχύτητας , καθρέπτες κυκλοφορίας , κώνοι, κλπ.) • Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων , χαμηλών διαχωριστικών τοίχων σήμανσης οδών κτλ • Χονδρικό εμπόριο υλικών οδικής ασφάλειας ηλεκτρονικών πληροφοριακών μηνυμάτων , υλικών διακόσμησης δημοσίων χώρων ( διακοσμητικά εμπόδια – κολωνάκια πεζοδρομίων , οργάνων παιδικής χαράς , φωτιστικών ιστών κλπ.) υλικών εργοταξίου , υλικών οριζόντιας διαγράμμισης (χρώματα) κλπ. • Η παροχή υπηρεσιών και η εργασία τοποθέτησης όλων των παραπάνω υλικών και προϊόντων (παροχή υπηρεσιών ) τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ( ΥΠΕΧΩΔΕ , ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ , ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ κλπ) όσο και σε ιδιώτες ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις . • Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας , εμπορίας , ή επιχείρησης όμοιου ή συναφούς ή μη αντικειμένου που απαιτείται για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού . • Η συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους της εταιρείας σε άλλε υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφών ή μη αντικειμένων . • Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων . • Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών . • Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας , φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων τύπου laptops , notebooks κτλ • Υπηρεσίες εργολαβίας και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών και μεταλλικών κτιρίων γενικά . • Χονδρικό εμπόριο δοκών και ράβδων από σίδηρο και χάλυβα . Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως εμπορικές συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες έστω και μη κατονομαζόμενες ρητά στο παρόν .


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ Δευτερεύουσα
42112006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46493916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46721101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46761904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση