Α. ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 468 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342

Α. ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 468 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801325236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154442501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-03-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-03-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STRENGTHLAB

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 468
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών άθλησης, μαζικής και προσωπικής γυμναστικής, (γυμναστήριο, personal training), αδυνατίσματος και όλων των επιτρεπόμενων από το νομικό πλαίσιο συναφών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, β) πώληση όλων των σχετικών με τις παραπάνω υπηρεσίες προϊόντων, γ) παροχή υπηρεσιών εκμάθησης τεχνικών ενδυνάμωσης με αντιστάσεις, δ) παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής εκγύμνασης (on line personal training), ε) παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης μέσω μαχητικών τεχνών, στ) παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, ζ) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, η) παροχή υπηρεσιών παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, αντισφαίρισης κλπ), θ) παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε ΦΠΑ, ι) λιανικές πωλήσεις αθλητικών ειδών, αθλητικών αξεσουάρ και πακέτων παροχής υπηρεσιών γυμναστικής μέσω διαδικτύου, ια) λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής: α) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής με τον ίδιο ή συναφή σκοπό, δ) να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό, ε) να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση