33 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

ALEXIOS KATSIOS TOU GRIGORIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 137623588
Gemi Number 167364001000 ↗
Foundation Date 20-10-2022
  • ACTIVE 

A. NISKOPOULOS - A. KALOSAKAS PC


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801325236
Gemi Number 154442501000 ↗
Foundation Date 11-03-2020
  • ACTIVE 

EIGHT BOUTIQUE GYM MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801185099
Gemi Number 151293701000 ↗
Foundation Date 04-07-2019
  • ACTIVE 

BIOIATRIKI ERGOMETRIKO KENTRO ANONYMI ETAIRIA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 801057563
Gemi Number 148043701000 ↗
Foundation Date 02-11-2018
  • ACTIVE 

ISIDOROS NIKODIMITROPOULOS KAI SIA EE


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 801015770
Gemi Number 147009401000 ↗
Foundation Date 18-07-2018
  • ACTIVE 

DOCTORS PLUS MEDICAL PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800969216
Gemi Number 145990301000 ↗
Foundation Date 17-04-2018
  • ACTIVE 

BOUTIQUE GYM CHALANDRI P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800913860
Gemi Number 144789401000 ↗
Foundation Date 04-01-2018
  • ACTIVE 

CIBUSMED PC


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800832330
Gemi Number 142420501000 ↗
Foundation Date 03-05-2017
  • ACTIVE 

IOANNIS CHAMALIS TOU THEODOROU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 071082956
Gemi Number 151771101000 ↗
Foundation Date 22-01-2015
  • ACTIVE 

Login