Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΝΤΖΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801194883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151486701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801057563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100182365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6109201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099876489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4053001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047034111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3229801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση