Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Choco Myths Exports Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORBIT PRODUCTIONS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801258047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152878401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801364667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155216501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801285850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153535501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801188305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151360301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΓΓΛΕΣΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801119219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149539601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076318538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124588801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8502801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999999249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124114201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094006888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 241601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-1957
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση