19 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

VINITUS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 802268407
Gemi Number 173322301000 ↗
Foundation Date 10-11-2023
  • ACTIVE 

ANTHESIS FYTOPROSTASIA KAI THREPSI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 998323111
Gemi Number 7636401000 ↗
Foundation Date 20-05-2021
  • ACTIVE 

PANELLA ZINOVIA KAI SYNERGATES E.E.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 801364667
Gemi Number 155216501000 ↗
Foundation Date 18-06-2020
  • ACTIVE 

OECLEUS P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801232947
Gemi Number 152315801000 ↗
Foundation Date 15-10-2019
  • ACTIVE 

KALACAN HELLAS SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 997001382
Gemi Number 151635901000 ↗
Foundation Date 06-08-2019
  • ACTIVE 

WATERECO SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801188305
Gemi Number 151360301000 ↗
Foundation Date 10-07-2019
  • ACTIVE 

MODERN FARMS PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801166976
Gemi Number 150632301000 ↗
Foundation Date 28-05-2019
  • ACTIVE 

BREEZECOLLECTIVE SINGLE MEMBER P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801145888
Gemi Number 150154001000 ↗
Foundation Date 16-04-2019
  • ACTIVE  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ZINOBIA PANELLA TOU FILOTA


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 076318538
Gemi Number 124588801000 ↗
Foundation Date 15-03-2013
  • ACTIVE 

Ch KAI Ch KALLONIATI KAI SIA O.E.


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 997751250
Gemi Number 123021001000 ↗
Foundation Date 01-10-2010
  • ACTIVE 

Login