Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLEVORI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801327310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154486801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΜΠΟΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106405890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131185701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057394413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118516601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146991402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118280201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΒΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126454887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113174001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΤΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997624303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9600701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147100515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9281901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998186197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8348901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση