ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 10-12 , ΑΘΗΝΑ , 11521

ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 10-12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801391713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155807701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-08-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LASITIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 10-12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η επεξεργασία, τυποποίηση, συγκέντρωση,συσκευασία, εμπορική διάθεση, διανομή και πώληση αγροτικών προϊόντων, με ειδικό βάρος στα προϊόντα και παράγωγα με βάση την ελιά από την ελαιοπαραγωγική ζώνη Σητείας Κρήτης. Ειδικότερα, ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει: I. υπηρεσίες επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης ελαιών και ελαιόλαδου (συμπεριλαμβανομένων της συσκευασίας, συντήρησης κλπ.) II. Το χονδρικό, λιανικό και εξαγωγικό εμπόριο ελαιολάδου, βρωσίμων ελαίων και ελαιών, παντός είδους φυτικών ελαίων (ενδεικτικά: σογιέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου κλπ.) και φυτικών λιπών, κατεργασμένων ή ακατέργαστων, καθώς και υποπροιόντων αυτών. III. Το χονδρικό, λιανικό και εξαγωγικό εμπόριο εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων IV. Το λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων, ελαιών, φυτικών λιπών και άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία, ή μέσω διαδίκτυου (ηλεκτρονικό εμπόριο). V. Εργασίες και υπηρεσίες παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης ελαίων και φυτικών λιπών για λογαριασμό τρίτων (ιδιωτικές ετικέτες, υπεργολαβία κλπ.). VI. παροχή υπηρεσιών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών, με την λειτουργία αντίστοιχων επισκέψιμων χώρων. VII. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δημιουργίας και ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων εν γένει. VIII. Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και εκτέλεση διεθνών και εθνικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, με ίδια μέσα ή μέσα τρίτων. 2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία / οργανισμό / συνεταιρισμό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή αλλοδαπή. (γ) Να μισθώνει εγκαταστάσεις παραγωγής, συσκευασίας, μεταποίησης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων κάθε είδους και να μισθώνει εμπορικά σήματα. (δ) Να παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ενγένει, υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες αυτή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή / και εμπράγματες. (ε) Να ενεργεί κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δημόσιους και μη διαγωνισμούς, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και γενικά να ασκεί κάθε επιχείρηση συναφή, στο πλαίσιο και για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
10419902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Κύρια
10419900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ Δευτερεύουσα
46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46761923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
47292207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
47912200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
52101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
52291907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
79901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση