ΒΟΥΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ 59-61 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΒΟΥΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ 59-61 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800975376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146114801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΟΥΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
VOULA EPENDYTIKI MONOPROSOPI A.E.
VOULA INVESTMENT SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ 59-61
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι. Σκοπός της Εταιρείας αποτελεί: 1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση (π.χ. ανέγερση, εκμίσθωση, κλπ) πάσης φύσεως ακινήτων (π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων κλπ) οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών επίβλεψης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και διακόσμηση κάθε είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα. 2. Η εµπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και µεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση ακινήτων, η εκµετάλλευση (εκµίσθωση, µίσθωση, υπεκµίσθωση κλπ.) και η διαχείριση για λογαριασµό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων ( π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων κλπ). 3. Η ίδρυση, αγορά, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση ή παραχώρηση προς εκμετάλλευση σε τρίτους με μίσθωμα ή με συμμετοχή, διαφόρων τουριστικών επιχειρήσεων, ήτοι: οικοπέδων, ξενοδοχειακών, συγκροτημάτων με πολλά ή μεμονωμένα δωμάτια, τουριστικών οικισμών και κατασκηνώσεων, επαύλεων και οικιών, αναπαυτηρίων, λουτρικών εγκαταστάσεων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, γηπέδων, αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικών εγκαταστάσεων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, θεάτρων και λοιπών θεαμάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεων, λιμενικών εγκαταστάσεων και αγκυροβολίων, μαρινών και γενικώς πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως της πελατείας της, κειμένων σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο αυτής. 4. Η ίδρυση, αγορά, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, παραχώρηση προς εκμετάλλευση σε τρίτους με μίσθωμα ή με συμμετοχή, τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία, επιχειρήσεων ταξιδιωτικών γραφείων προς διακίνηση της ημεδαπής ή αλλοδαπής πελατείας της, καθώς και η δι' ιδίων ή μισθωμένων μέσων (αυτοκινήτων, πλοίων και λοιπών συγκοινωνιακών μέσων) οργάνωση μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων προς εξυπηρέτηση της πελατείας της. 5. Κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτουμένων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις. 6. Η μελέτη, κατασκευή, είτε από την ίδια είτε από τεχνικά γραφεία που θα συμβληθούν μαζί της, κάθε φύσεως έργων, που έχουν σχέση με τη δημιουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων, κτιρίων, έργων υποδομής, διαμορφώσεως χώρων και λοιπών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, τεχνικής λειτουργίας και συντήρησης, πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, όπως λ.χ. ξενοδοχειακών μονάδων, κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, κτιρίων γραφείων κ.λ.π. . 7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ειδικότερα: Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσίες συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων, υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης ακινήτων και κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων/εμπορευμάτων, υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα πωλήσεων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και τροφοδοσίας σε επιχειρήσεις εστίασης καθώς επίσης και άλλων συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. 8. Η επ’ αµοιβή διαµεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και µισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών κτηµατοµεσιτικών εταιριών, οι µεσιτείες αστικών συµβάσεων κατά την έννοια του νόµου, η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων χρονοµίσθωσης και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, αναφορικά µε ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών µε το αντικείµενο αυτό ελληνικών ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιριών επί ακινήτου περιουσίας. 9. Η ανέγερση οικοδοµών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή µε την µέθοδο της αντιπαροχής προς εκµετάλλευση ή µεταπώληση και η συµµετοχή γενικά σε οικοδοµικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η µελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων, πάσης φύσεως, δηµοσίων ή ιδιωτικών. 10.Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε πάσης φύσεως ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. 11.Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως σύµβουλος επιχειρήσεων εµπορίας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, η εκπόνηση τεχνικών και κατασκευαστικών µελετών. 12. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε κάθε είδους αξιόγραφα όπως ενδεικτικά έντοκα γραμμάτια, ομολογίες, ως και η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οιουδήποτε εμπορικού σκοπού, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγοράς, πώλησης, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης, ανάπτυξης και διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων. 13. Η συνεργασία με παρεμφερείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού για τους ανωτέρω σκοπούς. 14. Η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς-δημοπρασίες για την υλοποίηση και προώθηση των σκοπών της. II. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία µπορεί: Α'. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τµήµατά της κλπ. Β'. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήµατα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής. Δ'. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή συνεργασίας. Ε'. Να παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις σε επιχειρήσεις µε τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συµφέροντά της. ΣΤ΄. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και πώλησης περιουσίας (κινητής ή ακίνητης), και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, να εξυπηρετεί το σκοπό της. Ζ’. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες. Η'. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεµφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονοµάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση