ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ,

ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801464979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157424901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-05-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.
MPALIAGA A.E.
BALIAGA S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: (v) η παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, (w) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής, (x) η κατασκευή δικτύων και υποδομών σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (y) η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης ενεργειακών υπηρεσιών, (z) η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων (holding company) οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση