ΛΕΩΝ ΜΙΣΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 48 , ΑΘΗΝΑ, 10438

ΛΕΩΝ ΜΙΣΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΦΑΒΙΕΡΟΥ 48 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112158516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4118301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-01-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 48
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Κύρια
46431113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691129 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΦΟΔΙΟΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691509 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46691510 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691517 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση