Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΕΚΜΟΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801397780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝ ΜΙΣΡΑΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801310106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154092501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800790972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141015901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

HITACHI RAIL STS S.p.A. Greek Branch


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124550301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΔΙΑΝΟ - ΡΩΣΣΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099938496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4173101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΛΕΩΝ ΜΙΣΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112158516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4118301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

BEFON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099036267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΥΛ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082996839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση