Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELZAB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800762684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140024701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLOUD-U ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800563609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129534601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998277648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8880201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998312460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8247101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94432029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095217179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 463101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση