Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996981462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153052801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800661547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134674301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800428400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121976601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094293105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 71451820000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση