ΖΕΟΝ ΕΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΖΕΟΝ ΕΕ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800371114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118820701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-12-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΖΕΟΝ ΟΕ
ZEON OE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η επίτευξη εμπορικού κέρδους από,: α) Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων για θέρμανση και ψύξη. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα θα αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες σε κτίρια και σπίτια για: Φωτοβολταικά, Γεωθερμία - Αντλίες θερμότητας, Ηλιακά πάνελ, Λέβητες φυσικού αερίου, Λέβητες pellets και άλλες νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. β) Εισαγωγή και εμπορία προϊόντων θέρμανσης και ψύξης γ) Εμπορική αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστών ειδών θέρμανσης και ψύξης στην Ελλάδα δ) Εγκαταστάσεις και τοποθετήσεις προϊόντων θέρμανσης και ψύξης καθώς και κάθε συναφή εργασία. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ..


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Κύρια
43221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46141340 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46491911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691569 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691931 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47545402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47545416 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Δευτερεύουσα
47545418 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση