ΠΡΟΚΑΡ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΑΘΗΝΩΝ 165Β , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 10447

ΠΡΟΚΑΡ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΑΘΗΝΩΝ 165Β , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094146295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 371101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-03-1985
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-05-1985
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΡΟΚΑΡ ΑΕ
ΠΡΟΚΑΡ Α.Ε. (PROCAR S.A.)
PROKAR A.E. (PROCAR S.A.)
PROCAR S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΑΘΗΝΩΝ 165Β
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο αυτοκινήτων, αμαξωμάτων αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων, γεωργικών δομικών, χωματουργικών μηχανημάτων, ως και μηχανών θαλάσσης, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, ορυκτελαίων, ελαστικών οχημάτων και η κατασκευή και συναρμολόγηση απάντων των ανωτέρω,η αγορά, πώληση, μίσθωση σκαφών παντός τύπου, η διενέργεια Tουριστικών μεταφορών δια οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου ,τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η εμπορική αντιπροσώπευση πάσης ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς επιχειρήσεως, η συμμετοχή εις τοιαύτας επιχειρήσεις, ως και η ίδρυσης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εις την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Κύρια
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45202106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49393000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Δευτερεύουσα
49393300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση