Α.Τ. ΕΠΑΦΗ.COM IKE

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 27 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13561

Α.Τ. ΕΠΑΦΗ.COM IKE


ΦΛΕΜΙΝΓΚ 27 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800871907
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143552901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Α.Τ. ΕΠΑΦΗ.COM IKE
A.T. EPAFI.COM IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 27
  Πόλη:
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Αρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ και αντικείμενο της Εταιρείας είναι οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η συντήρηση και φιλοξενία τους, η δημιουργία περιεχομένου για τις ιστοσελίδες αυτές, η δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (multimedia CD, DVD), οι προωθητικές ενέργειες μέσω διαδικτύου και εφαρμογών πολυμέσων, ως και ο σχεδιασμός και η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου εν γένει καθώς και η παροχή στρατηγικών, συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών της, η κατασκευή και εμπορία διαφημιστικών επιγραφών, η παροχή ψηφιακών («Digital») υπηρεσιών προς περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών της εταιρείας, η εμπορία ψηφιακών εκτυπώσεων και παρόμοιων ειδών, η παροχή υπηρεσιών σε άλλες διαφημιστικές εταιρίες σχετικά με την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης ή εντύπων καταχωρήσεως και την μετάδοσή τους ή καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, η υιοθέτηση σχετικών διαφημιστικών / επικοινωνιακών στρατηγικών και εφαρμογών, η ανάπτυξη και η συμμετοχή των διαφημιζομένων υπό της εταιρείας πελατών της στα κοινωνικά δίκτυα, η δημιουργία και ανάπτυξη αντίστοιχου εμπορικού περιεχομένου για λογαριασμό τρίτων, η παροχή λοιπών παρεμφερών υπηρεσιών, η δημιουργία βιβλιοθήκης, η σύνταξη και διανομή επιμορφωτικών ή διαφημιστικών φυλλαδίων, η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ, η δειγματοδιανομή, η οργάνωση συνεδρίων παντός αντικειμένου (ενδεικτικά εκπαιδευτικά, εκθεσιακά, διαφημιστικά), η παραγωγή διαφημιστικών καταχωρήσεων και αφισών, η δημιουργία θεατρικής ομάδας, η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, μουσικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, η προβολή κινηματογραφικών ταινιών, η οργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, φωτογραφίας και εικαστικών τεχνών και γενικά η οργάνωση της κάθε μορφής καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων σε χώρους που θα επιλέξει η εταιρεία, μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, μεταπώληση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής, μεταπώληση διαφημιστικού χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης, μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα και διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, εκμετάλλευση – διαχείριση κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, κυλικείων, μπαρ. Επίσης η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (“software’’), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραιτήτων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών και αναλωσίμων τούτων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ειδών κινητής τηλεφωνίας, η εμπορία ταμπελών, η παροχή υπηρεσιών γραφικών τεχνών, η ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπηρεσίες προώθησης προϊόντων σε καταστήματα και σε άλλους χώρους με διανομή δώρων ή όχι, Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, αγοραπωλησία Ιδιόκτητων ακινήτων, υπηρεσίες κατασκευής ακινήτων, υπηρεσίες διακόσμησης ακινήτων, υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών, υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur). Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και την αλλοδαπή εμπορικών δραστηριοτήτων, διεθνών οίκων, πρακτορείων και εταιριών συμβούλων Marketing, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise). Η Εταιρεία μπορεί να επιδιώκει ή να πραγματοποιεί το σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί και σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελ-λάδα και στο εξωτερικό, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή με αυτήν σκοπό. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κύρια
58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ Δευτερεύουσα
73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΙΓ ΒΟΛΑΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
73111904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση