CKBSM ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Ε

ΕΡΜΟΥ 51 , ΑΘΗΝΑ, 10563

CKBSM ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Ε


ΕΡΜΟΥ 51 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800863004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143281901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CKBSM Ε.Ε
CKBSM E.E
CKBSM

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 51
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης επιχειρήσεων, στρατηγικής διαχείρισης, στον τομέα διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, marketing, της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και ως προς άλλες συναφείς ή μη δραστηριότητες. 2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικά θέματα, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ και έρευνες αγορών. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise). H παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης και η πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο επ’ αμοιβή ή βάσει σύμβασης. Η έκδοση κάθε είδους εντύπου γενικού ή ειδικού περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η εμπορία των εκδόσεων καθώς και κάθε ξένης έκδοσης και η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία των κάθε είδους βιβλίων, συγγραμμάτων, εφημερίδων και περιοδικών σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Η προβολή του ελληνικού και αλλοδαπού πνευματικού χώρου μέσω δημοσιευμάτων, φυλλαδίων, ειδικών εκδόσεων, η ίδρυση και εκμετάλλευση παρόμοιας εργασίας ή επιχείρησης και μέσω διαδικτύου. Δημιουργία και σχεδιασμός μέσων διαδικτύου, κατασκευή ιστοσελίδων, μίσθωση χώρου εξυπηρετητή (server) και κάθε είδους προώθησης μέσω κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κτλ.). Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σχετικά με την εξεύρεση χρηματοδότησής από πιστωτικά ιδρύματα κ.α., και συμβουλευτική αξιοποίησης ιδίων πόρων. 3) Η διοργάνωση εμπορικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συγκεντρώσεων και σεμιναρίων, με διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων με σκοπό την επιμόρφωση και προβολή των εμπόρων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ιδιοκτητών ακινήτων, επιχειρηματιών, αγροτών και του έργου τους. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Σχεδιασμό διαφημιστικών spot για λογαριασμό τρίτων, και αναπαραγωγή και παραγωγή περιεχομένου εκπομπών τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών. 4) Η παροχή υπηρεσιών εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ όπως ΚΕΔΙΒΙΜ επιπέδου 1 και 2). 5) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων δηλαδή υπόδειξη ευκαιριών ή μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων. Παροχή συμβουλευτικής αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή υπόδειξη επενδυτικών ευκαιριών. Διαχείριση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και ακινήτων παντός είδους. 6) Η προβολή και προώθηση του τουρισμού της χώρας με την εκμετάλλευση τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης. 7) Το εμπόριο λιανικό και χονδρικό, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, οικοδομικών υλικών σιδηρικών, χρωμάτων, ξυλείας, τζαμιών και ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, επίπλων, φωτιστικών και ειδών οικιακής χρήσης, ρούχων, γυαλιών ηλίου, υφασμάτων και αξεσουάρ ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, καλλυντικών προϊόντων και ειδών καλλωπισμού, χαλιών και ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εξαρτημάτων και περιφερειακών ειδών, διακοσμητικών ειδών, συστημάτων ψύξης-θέρμανσης,, συστημάτων ψύξης, προκατασκευασμένων ειδών ή κατοικιών, προκατασκευασμένων πισινών και παρελκομένων τους, και συστημάτων και προϊόντων υδρομασάζ, σάουνες, τζακούζι, σπα. Η παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και πώληση τουριστικών ειδών και ειδών δώρου και η εκμετάλλευση τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης. Η εμπορία λαδιού και παραγώγων του καθώς και η μεταποίησή του σε είδη καλλυντικών και καθαρισμού (σαπουνιού, απορρυπαντικού) και συναφών προϊόντων. Η εμπορία και πώληση συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων. Η τυποποίηση και μεταποίηση από την εταιρεία ή από τρίτους και η εμπορία αγροτικών προϊόντων και εν γένει εσπεριδοειδών συσκευασμένων και μη, τουριστικών ειδών και η εισαγωγή, εξαγωγή και χονδρική και λιανική διάθεση τους καθώς και παρασκευή καλλυντικών και προϊόντων φαρμακευτικών, καλλυντικών και ειδών διατροφής 8) Η μελέτη, κατασκευή, επέκταση, επισκευή και συντήρηση οικιών και επαγγελματικών κτιρίων ή καταστημάτων και παντός οικοδομοτεχνικού έργου καθώς και ο εξοπλισμός και η διακόσμηση τους. Διαχείριση, σχεδίαση, ανάπτυξη, δημιουργία και συντήρηση κατασκευαστικών έργων, επίβλεψη ελέγχων εργοταξίου και ανάλυση δεδομένων καθώς και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων, υλικών και κόστους και εργολαβία κατασκευής κτιρίων και κάθε οικοδομικού έργου. Έκδοση κάθε εγγράφου και πιστοποιητικού χορηγούμενο από μηχανικό (όπως ενεργειακό πιστοποιητικό, τακτοποίηση ακινήτων και πιστοποίηση αυτής κτλ.). 9) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συναφή σκοπό και η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εμπορική και βιομηχανική εργασία ή δραστηριότητα που θα αποφασίσει η διοίκηση. 10) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 11) Η συνεργασία με αδειοδοτημένους και διαπιστευμένους φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στους υποχρεωτικούς και προαιρετικούς τομείς επιθεώρησης και πιστοποίησης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η συμμετοχή στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις και στην εφαρμογή και στη διατήρηση των συστημάτων πιστοποίησης, σε συνεργασία με τους αδειοδοτημένους και διαπιστευμένους φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διάδοση των εννοιών της πιστοποίησης και της επιθεώρησης και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα των συστημάτων ποιότητας. 12) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως λιανικής διάθεσης φαγητών με τη συνοδεία ή μη ποτών σε καθήμενους πελάτες, με ή χωρίς τη διαδικασία παρασκευής προϊόντων (σνάκ μπάρ), ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων προσφοράς και διάθεσης καφέ και αναψυκτικών ποτών, τυποποιημένων γλυκισμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς τη διαδικασία παρασκευής σε καθήμενους και διερχόμενους πελάτες (καφενείο, αναψυκτήριο, cafe-bar, εστιατόριο ή ταβέρνα), και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων διάθεσης και πώλησης τυποποιημένων προϊόντων. 13) Υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, συγκεκριμένα η παροχή κάθε πληροφορίας που αφορά την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του ενδιαφερομένου, διάθεση ακριβών πληροφοριών για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του, αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων και, τέλος παροχή πλήρων και λεπτομερών στοιχείων για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για την σύναψη της οποίας μεσολάβησαν. Και εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις επιχειρήσεων, και η παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού επ’ αμοιβή. 14) Εκτιμήσεις ακινήτων, ειδικότερα η διεξαγωγή επίσημων εκτιμήσεων ακινήτων ή γης πριν από την πώληση, υποθήκευση, φορολόγηση, ασφάλιση ή αξιοποίησή τους, Εκτίμηση ακινήτων προκειμένου να διαπιστωθούν οι εμπορικές τους αξίες και αξιολόγησή τους με χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών και Επίσκεψη στα ακίνητα, επιθεώρησή τους και συνεντεύξεις με πελάτες. 15) Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α., εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών εν γένει, όπως εκτέλεση πληρωμής λογαριασμών και είσπραξης υπέρ τρίτων ΔΕΗ . ΟΤΕ . ΕΥΑΔΑΠ κλπ. 16) Χονδρικό- λιανικό εμπόριο ρούχων, υποδημάτων, κοσμημάτων, καλλυντικών, οπτικών ειδών, σαπουνιών, συσκευασμένων τροφίμων. Για την πληρέστερη επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται και με τη χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας: α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ. να συμπράττει με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
20413100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ, ΒΑΤΩΝ, ΠΙΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΟΧΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤ Δευτερεύουσα
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46151100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46151908 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46151909 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46151912 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46181204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46191005 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
46411212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46731000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
58191000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71114101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ) Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση