ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ, 11855

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094010226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 240501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-01-1958
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-01-1958
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
SFAKIANAKIS S.A.
SFAKIANAKIS A.E.V.E

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία: Ι.Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. II.Ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού. III.Συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης. IV. Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών β) Η βιομηχανική παραγωγή: Ι. Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. γ) Η επισκευή: Ι.Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. II.Συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης. III.Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών δ) Οι ταχυμεταφορές καθώς και οι κάθε άλλου είδους οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. ε) Οι ενοικιάσεις και κάθε είδους εκμετάλλευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής. στ) Η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε αυτοκίνητα, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά οχήματα. ζ) Η εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. η) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες. θ) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 36 του Ν. 2496/1997 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. ι) Η ίδρυση ή η συμμετοχή κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν καθώς και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ομοειδείς, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς κ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και επιχειρήσεων με όμοιους, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. β) Να ενεργεί πάσα συναφή προς τους άνω σκοπούς εργασία είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. γ) Να ιδρύει και κλείνει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. δ) Να προβαίνει στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, σε χορήγηση εγγυήσεων και λοιπών εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων μερών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
29100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
29103000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45191102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45201301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) Δευτερεύουσα
45201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
45202105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45401015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402014 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΛΞΗ Δευτερεύουσα
66221006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δευτερεύουσα
66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση