ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094419068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1582401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-1994
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-1994
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (σύντμ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΟΝ. Α.Π.Ε.Ε.)
VLACHAKIS MONOPROSOPI ANONYMI PARAGOGIKI KAI EMPORIKI ETAIREIA (SYNTM. VLACHAKIS MON. A.P.E.E.)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παραγωγή και εμπορεία προϊόντων ορνιθοτροφίας, β) η βιομηχανική παραγωγή πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, καθώς και η εμπορία αυτών και των πρώτων και βοηθητικών υλών παραγωγής αυτών, γ) η παραγωγή δημητριακών και λοιπών καρπών και γενικά αξιοποίηση αγροτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων, δ) η εμπορία ειδών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού εξυπηρετήσεως των ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας, ε) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς στ) αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές, παροχή υπηρεσιών ζ) η αγορά και πώληση τροφίμων και ποτών η) εκδόσεις βιβλίων σχετικών με τους σκοπούς της θ) την παραγωγή , συσκευασία και εμπορία , χονδρική και λιανική ζωικών λιπασμάτων ι) την εκτροφή και ανάθρεψη πουλερικών για λογαριασμό τρίτων κ) υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία – πτηνοτροφία λ) υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας . μ) υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων ν) υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
1472100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΚΟΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Κύρια
10910000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
1114900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
1472000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Δευτερεύουσα
1490000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1621002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΒΓΩΝ Δευτερεύουσα
46210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46211406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46331200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ Δευτερεύουσα
46331201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ Δευτερεύουσα
46382901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ Δευτερεύουσα
58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
1471101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση