Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KYRIAKAKIS MEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802240910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172800601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΦΑΡΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική – Εξαγωγική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099878169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5944401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. και Ι. ΚΟΥΤΡΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 082658039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1108101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση