Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

APAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802322127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153317601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801043000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147675001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΣΤΕΡΦΟΛΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800927760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145104201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΟΚΡΑΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036655721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129892201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999594930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5969301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998101053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8392101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση