ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ, 10445

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998101053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8392101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-07-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-09-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FOTOCOPY A.E.
FOTOCOPY S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή-εξαγωγή, αγορά, πώληση μίσθωση, ανταλλαγή, απόσυρση, μηχανών γραφείου και αναλωσίμων εντός ή εκτός Ελλάδας β) η παροχή υπηρεσιών (service), η προώθηση και η τεχνική, και εν γένει, υποστήριξη των ανωτέρω αντικειμένων γ) η συμμετοχή είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων αρχών, οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου και κοινοπραξιών. δ) Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών ,διατμική διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, εργασίες επαναδεσίματος εντύπων ,υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωση, σύνθεσης ,συρραφής, κόλλησης , διαταξινόμησης, παραγραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία ,ξακρίσματος εντύπων και άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κύρια
18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18141001 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) Δευτερεύουσα
18141002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
33121604 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση