Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ENVIROPLAN PROJECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082615574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1859401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLOW FOUNTAINS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801441444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156907801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΥΤΕΚΑ - EUROHULL


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996981578
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154138201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEKHULL ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153808101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137617717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149908801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON ΤΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148750801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVACO ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998873840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122277401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΣΙΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998911781
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6745301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068362943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6220801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση