Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800592200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131190101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G & G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801114605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149439601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL SOL ENERGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800604100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131740101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΣΑΡΩΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566998
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129651901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΥΔΩΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800356159
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118054701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EngCo- Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800348504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117687601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση