Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) COMPANY LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996689186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160918901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800611102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132081001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NIKH GROUP IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800555382
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129134001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΣΟΒΑΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800499306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125845301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΣΟΒΑΣ - ΠΑΤΑΛΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800443060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122860301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 098063390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124395401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998722644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7229901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΤΣΟΓΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999965836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5208701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση