Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Pro Rental Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800807645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141543501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HiSCS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800547554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128697401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998408794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8869901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998580465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 17598315000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998722644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7229901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση