Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΝΤΙΚΗ Ζ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801117761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149508201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800862230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143272301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997519299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HARDVOM A.E


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800404463
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120469904000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D. TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800347882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117610601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARDEX Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5528801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069389965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3811501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099555123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094412960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2022301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023238186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129213501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση