Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INSPET ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801104323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149192301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D. CESARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801088619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148806601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115904965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144450001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOTAGONLED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800895929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Aegean Projects Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800616632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132353801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΟΥΜΠΕΡΤΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141651479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132282309000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 071191478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126458401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA PARTS ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800499005
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125787001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECOMOTION PARTS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998237988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8653301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση