Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

2803 FASHION LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802312890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174139301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 171270031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149256101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORT & FASHION FREEDOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801082676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148662601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800882725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143898801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SAKELE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800762198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140007401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B-SOFT SHOES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800754008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139662401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126137360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9191701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE RETAIL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800634096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133240901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154070232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133247401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Prime Agencies Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800330617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116497001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση