Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OINOSENSES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801430522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156657501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132619709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801092400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148910401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROTTA DEL VINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800792688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141081301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800471881
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124317301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074206244
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123770203000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054538677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση