Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102326416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144277801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099061135
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9032101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIA TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099019479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3587701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035314953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2325901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση